Tájékoztató a felvétel rendjéről

"Mert nálad van az életnek forrása; a Te világosságod által látunk világosságot."
(Zsoltárok 36,10)


A Budapest Rákospalota-Óvárosi Református Egyházközség felvételt hirdet a fenntartásában nyíló Rákospalotai Forrás Református Óvodába (1151 Budapest, Kossuth u. 1.).

 

Kiket várunk?

Szeretettel hívunk és várunk a Forrás Református Óvodába minden olyan családot, akik a keresztelői szertartáson ígéretet tettek arra, hogy gyermeküket a Szentháromság Isten megismerésére nevelik, s ehhez a fogadalmukhoz elfogadják gyülekezetünk óvodájának segítségét.

Ugyanilyen szeretettel várjuk azokat a családokat is, akik vágynak a Pedagógia Programunkban részletesen kifejtett lelkiségre, noha nem keresztelték meg gyermeküket.

Azokat is örömmel fogadjuk, akik más felekezethez tartoznak és elfogadják az óvodánkban kínált keresztyén nevelést. (Lelkészi ajánlást tőlük is várunk.)

Várjuk mindenekelőtt az óvodaköteles gyermekeket (akik 2022. augusztus 31-ig betöltötték 3. életévüket), valamint a férőhelyek függvényében azon gyermekeket is, akik 2022. december 31-ig betöltik 3. életévüket. Óvodai átvételre és más körzetből való jelentkezésre is van lehetőség.

 

Nyílt nap:

2022. február 5-én 9.00 és 11.00 órai kezdettel tájékoztató nyílt napot tartunk az óvodánk iránt érdeklődő szülőknek.

 

Az óvodába való beiratkozás rendje:

A 2022/2023. nevelési évre óvodánkba 2021. decemberétől előzetesen a Rákospalotai Forrás Református Óvoda honlapján (www.forrasovoda.hu) található „Előjelentkezés” felületen lehetett jelentkezni, amelyet 2022. februártól ugyanitt, a „Jelentkezési lap” nevű nyomtatvány vált fel. A nyomtatványt kitöltve emailben, postai úton vagy személyesen lehet eljuttatni a következő címre:

levélcím: 1151 Budapest, Kossuth u. 1.    email: info@forrasovoda.hu

 

A beiratkozás várható időpontja: 2022. április

Az előjelentkezett családokkal ezt megelőzően szeretnénk egy személyes beszélgetést lefolytatni.

Az előzetesen jelentkező családoknak emailben is küldünk emlékeztetőt a beiratkozás időpontjáról.

A jelentkezési lapot a beiratkozás alkalmával is ki lehet tölteni, illetve a beiratkozás után is elfogadunk jelentkezési lapot mindaddig, amíg van férőhelyünk. Óvodai jogviszony a szülőkhöz eljuttatott felvételi határozattal jön létre. Az óvodába járást szeptemberben lehet megkezdeni. Az óvodába fölvett gyermekek csoportbeosztásáról az óvodavezető dönt.

 

Túljelentkezés esetén a felvétel szempontjai:

 •  Betöltött 3. életév
 •  A szülők egyháztagsága a Rákospalota-Óvárosi Református Egyházközségben
 •  Református vagy egyéb keresztyén felekezeti közösségekben betöltött tagság
 •  A Biblia tanítása iránti fogékonyság, a keresztyén értékrend elfogadása

 

Az óvodai beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

 •  Jelentkezési lap
 •  Lelkészi ajánlás
 •  A gyermek születési anyakönyvi kivonata
 •  A gyermek és a szülők lakcímkártyája
 •  A szülők személyi igazolványa
 •  A gyermek TAJ-kártyája
 •  A gyermek oltási kis könyve, utolsó védőnői státusza
 •  Sajátos nevelési igény esetén a gyermekről szóló utolsó szakértői vélemény

 

A Forrás Református Óvodában vidám, elhivatott szolgáló közösség várja a gyermekeket.
Adjon az Úr bölcsességet döntésükhöz!
Áldás, békesség!