design-image

Jenei Kata

óvodapedagógus

Szerencsésnek vallom magam, hogy hívő szülők gyermekeként vallásos neveltetésben részesültem (édesapám görög-, édesanyám római katolikus család sarja).

Rákospalotához gyermek- és ifjúkorom sok szép emléke köt, hiszen itt éltek apai nagyszüleim.

Kézművesként kezdtem gyermekkel foglalkozni és hamar megértettem, hogy mekkora adomány, mennyi tanulság rejtőzik a velük való közös ténykedésben. Gyakran jutatják eszembe az evangélium szavait:

„Ha nem lesztek olyanok, mint a gyermekek, nem mentek be az Isten országába.” (Mt 18,3)

2017-ben végeztem a Kecskeméti Tanítóképző Főiskolán, óvodapedagógusként. Gyakorlatomat egyházi óvodában töltöttem. Nagyon fontosnak tartom a hiten alapuló nevelést, valamint, a magyar dajkai hagyomány révén népi műveltségünk megismertetését is, éppen ezért nagyon hálás vagyok, amiért a Forrás Rákospalotai Református Óvoda óvónője lehetek.

 

Dorothy Law Holte: Egy élet a kezedben /részlet/

Ha a gyerekek bátorítva élnek,
Megtanulnak bízni.

Ha a gyerekek biztonságban érzik magukat,
Megtanulnak hittel élni.

Ha a gyerekek megerősítve élnek,
Megtanulják magukat szeretni.

Ha a gyerekek elfogadva és barátságban élnek,
Megtanulják megtalálni a szeretetet a világban!