design-image

Munkatársaink

Óvodánkban az egész napot áthatja a keresztyén szellemiség. Az óvoda dolgozói egész személyiségükkel tükrözik a keresztyén hitet, ismerik a Szentírást és élő kapcsolatban állnak a Szentháromság Istennel. Az óvodapedagógus elfogadó, támogató, segítő attitűdje modellt, mintát jelent a gyermek számára. Intézményünk minden dolgozója Isten szeretetéből merítve feltétel nélkül szereti és tiszteli a gyermeket, a szülőt, elfogadja a különbözőséget.

Óvodánkban 1 fő óvodavezető, 8 fő óvodapedagógus,  4 fő óvodai dajka és 1 fő pedagógiai asszisztens összehangolt munkájával neveljük, gondozzuk a gyermekeket.

Pedagógusaink önműveléssel, tanfolyamok, egyéb továbbképzési és önképzési alkalmak révén folyamatosan bővítik szakmai tudásukat, innovatív törekvéseik vannak. Szakmai munkájuk hatékonyságát folyamatosan értékelik, a reflexió alapján szükség szerint módosítják az alkalmazott módszereket, eljárásokat és eszközöket. Önértékelési folyamatban elemzik szakmai munkájukat és eredményeihez mérten alakítják pedagógiai tevékenységüket. Ismerik és alkalmazzák az új pedagógiai eljárásokat, tanulási és képességfejlesztési anyagokat, segédeszközöket, digitális anyagokat. A gyermekek érdekeit figyelembe véve módszertani szabadságuk biztosított. A legfőbb szakmai kérdésekben egységes álláspontot képviselnek.

A különleges bánásmódot igénylő gyermekekkel rendszeresen az EGYMI gyógypedagógusai (logopédus, pszichológus) foglalkoznak az óvodapedagógusokkal együttműködve a hátrányok enyhítése, valamint a gyermekekben megmutatkozó tehetség kibontakoztatása érdekében.

Pedagógusaink kommunikációját a partnerekkel való konstruktivitás jellemzi. Együttműködnek a szülőkkel, az intézményvezetővel, a nevelőtársakkal, a szakszolgálattal és más szakemberekkel. A partnerek visszajelzéseit felhasználják a szakmai fejlődésük érdekében.

Alkalmazotti közösségünk kész és képes a keresztyén értékrend szerint testvérként együttmunkálkodni.

Akik velünk dolgoznak