design-image

A Budapest Rákospalota-Óvárosi Református Egyházközség felvételt hirdet a fenntartásában nyíló Rákospalotai Forrás Református Óvodába

Beiratkozás

Kiket várunk?

Kiket várunk?

Szeretettel hívunk és várunk a Forrás Református Óvodába minden olyan családot, akik a keresztelői szertartáson ígéretet tettek arra, hogy gyermeküket a Szentháromság Isten megismerésére nevelik, s ehhez a fogadalmukhoz elfogadják gyülekezetünk óvodájának segítségét.

Ugyanilyen szeretettel várjuk azokat a családokat is, akik vágynak a Pedagógia Programunkban részletesen kifejtett lelkiségre, noha nem keresztelték meg gyermeküket.

Azokat is örömmel fogadjuk, akik más felekezethez tartoznak és elfogadják az óvodánkban kínált keresztyén nevelést. (Lelkészi ajánlást tőlük is várunk.)

Várjuk mindenekelőtt az óvodaköteles gyermekeket (akik 2022. augusztus 31-ig betöltötték 3. életévüket), valamint a férőhelyek függvényében azon gyermekeket is, akik 2022. december 31-ig betöltik 3. életévüket. Óvodai átvételre és más körzetből való jelentkezésre is van lehetőség.

Az óvodába való beiratkozás rendje

A 2022/2023. nevelési évre óvodánkba 2021. decemberétől előzetesen a Rákospalotai Forrás Református Óvoda honlapján (www.forrasovoda.hu) található „Előjelentkezés” felületen lehetett jelentkezni, amelyet 2022. februártól ugyanitt, a „Szándéknyilatkozat óvodai felvételhez” nevű nyomtatvány vált fel. A nyomtatványt kitöltve emailben, postai úton vagy személyesen lehet eljuttatni a következő címre:

levélcím: 1151 Budapest, Kossuth u. 1.    email: info@forrasovoda.hu

 

Beiratkozás

A beiratkozás időpontja: 2022. április 20-21.
Kérjük, az alábbi felületen foglaljanak időpontot: https://forrasreformatusovoda.booked4.us/public/?CalendarId=4

Helyszín: Rákospalota-Óvárosi Református Egyházközség Lelkészi Hivatala. 1151 Budapest, Kossuth utca 1. (templom melletti fehér épület).

Javasoljuk, hogy gyermeküket a beiratkozásra ne hozzák magukkal.
A szándéknyilatkozatot a beiratkozás alkalmával is ki lehet tölteni, illetve a beiratkozás után is elfogadunk jelentkezési lapot mindaddig, amíg van férőhelyünk. Óvodai jogviszony a szülőkhöz eljuttatott felvételi határozattal jön létre. Az óvodába járást szeptemberben lehet megkezdeni. Az óvodába felvett gyermekek csoportbeosztásáról az óvodavezető dönt.

Túljelentkezés esetén a felvétel szempontjai

 • Betöltött 3. életév

 • A szülők egyháztagsága a Rákospalota-Óvárosi Református Egyházközségben

 • Református vagy egyéb keresztyén felekezeti közösségekben betöltött tagság

 • A Biblia tanítása iránti fogékonyság, a keresztyén értékrend elfogadása

Az óvodai beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

 •  Szándéknyilatkozat (mindkét szülő aláírásával)

 •  Lelkészi ajánlás

 • Keresztlevél másolata

 •  A gyermek születési anyakönyvi kivonata

 •  A gyermek és a szülők lakcímkártyája

 •  A szülők személyi igazolványa

 •  A gyermek TAJ-kártyája

 •  A gyermek oltási kis könyve, utolsó védőnői státusza

 •  Sajátos nevelési igény esetén a gyermekről szóló utolsó szakértői vélemény

A Forrás Református Óvodában vidám, elhivatott szolgáló közösség várja a gyermekeket.
Adjon az Úr bölcsességet döntésükhöz!
Áldás, békesség!

Hekli Katalin (fenntartó gyülekezet lelkipásztora)    Némethné Bartha Éva (intézményvezető)