design-image
Hittan, áhítat

Hittan, áhítat

Keresztyén szellemű nevelésünknek fontos pillére a bibliai történetekkel való ismerkedés. Személyes példamutatással, hittanoktatással (bibliai történetek, énekek, drámajáték), imádságainkkal segítjük a hitre való nevelést. A mindennapi áhítatok során változatos formákban mélyítjük el a hétkezdő áhítaton hallott gondolatokat, bibliai igét, történetet. A gyermekek egységesen református hitéleti tevékenységeken vesznek részt, ugyanakkor lehetőséget biztosítunk felekezti hittanoktatáson való részvételre a történelmi egyházak helyi közösségeinek bevonásával.

Palotai kisműhely

Palotai kisműhely

Népi technikák gyermekközelben

A havi rendszerességgel tartott foglalkozáson a gyermekek természetközeli anyagokkal találkoznak, megismerkednek a népi hangszerekkel, valamint elsajátítják a hagyományos népi technikák (csuhézás, agyagozás, szövés, fonás, nemezelés, mézeskalács készítés) alapjait.

Így tedd rá!

Így tedd rá!

Hagyományos értékek és a legkorszerűbb pedagógiai ismeretek találkoznak a programban. A népi játékok, néptáncok, mondókák, dalok határtalan kincset és eszközt hordoznak. Megélve a népi kultúrát, játékos tanulási élményt szerezve a gyerekek komplex módon fejlődhetnek, gazdagodhatnak.

Néptánc

Néptánc

A Rákospalotai Szilas Néptáncegyüttes óvodai néptánc foglalkozásain a gyermekek a közös játék, mozgás, éneklés élményével gazdagodva megismerkednek a magyar népi játékok alapvető mozgás- és énekanyagával. Ezáltal a táncos tevékenységek során és a hétköznapokban is kimagasló tartásra és mozgáskultúrára tesznek szert.

Csodálatos anyanyelvünk

Csodálatos anyanyelvünk

A havi rendszerességgel tartott Csodálatos anyanyelvünk foglalkozásokon a gyermekek népmesékkel, szólásokkal, közmondásokkal, népi játékokkal, rigmusokkal ismerkednek az aktuális ünnepkörnek megfelelően.

Mozgáskotta

Mozgáskotta

A Magyar Mozgáskotta Módszer olyan tervszerű és hatékony eszköz, mely játékos módon fejleszti a gyermekek testi, kognitív, affektív, viselkedéses funkcióit, alkalmazkodva a kisgyermekkor testi és pszichológiai sajátosságaihoz. A fizikai aktivitás mellett fontos szerepet kapnak az érzelmek, ismeretek, képzelet, gondolkodás, emlékezés is.