design-image
Kobza György

Kobza György

gondnok-kertész

Áldás, békesség Istentől!

Kobza György vagyok, Rákospalotán születtem, egy törzsgyökeres földműves családba. Szüleim hívő, vallásukat gyakorló keresztények.  Feleségemmel, 2 lányommal, unokámmal, és családjával az Óvárosi Református gyülekezet hívő tagjai vagyunk. 30 éve presbiterként szolgálom az Urat és a gyülekezetet.

Köszönettel tartozom szüleimnek, nagyszüleimnek, amiért úgy neveltek, hogy én is az Isten felé vezető keskeny utat válasszam. Életem során sokszor átéltem az Úr közelségét, felém kinyújtott kezét. Az istentiszteletek és a bibliaórák lelki feltöltődést adnak számomra. Hálás vagyok, hogy az Úr ebbe a gyülekezetbe adott feladatot, egy nagy családot és lelki testvéreket. Hitem megtartásában és elmélyülésében nagy szerepet játszik, hogy az Úr egy olyan vezetőt küldött a gyülekezetünk élére, aki életével, tetteivel, szolgálatával utat mutat, felbátorít Isten követésére.

Hiszem, hogy az Úr gondviselése irányított erre az útra, hogy olyan hasonló lelkületű emberek között dolgozzam, akik hitemben erősítenek, akiknek elhívatottsága, fő célja, hogy a jövő nemzedékét megismertessék a Krisztus követés útjával.

Az életem során sokszor megtapasztaltam, hogy:

„…Elég néked az én kegyelmem…” 2Kor 2,19