A 3-4 éves korú gyermek átlagos készségei, képességei

 

A koragyermekkorban és közvetlenül óvodáskor előtt nagy jelentősége van az eltérő, vagy egyes területeken, máskor több téren elmaradást mutató gyermekek időben megkezdett fejlesztésének. Amennyiben kisebb mértékű eltérés tapasztalható egy gyermeknél, úgy előfordul, hogy csak az óvodába kerülés idején, a kortársközösségben, csoportos helyzetekben lesz megfigyelhető az esetleges fejlődési elakadás. Ekkor az óvónők és fejlesztőpedagógusok tapasztalataira épülő megfigyeléseknek szintén nagy jelentősége van, hiszen így is időben megkezdődhet a kisgyermek konkrét, célirányos megsegítése. Óvodai javaslat esetén a pedagógiai szakszolgálatok komplex felmérést végeznek, amelyből nyilvánvalóvá válik, hogy mely területeken van a gyermeknek szüksége támogatásra. Így könnyebben beilleszkedhet az óvodai közösségbe és gördülékenyebben veheti a gyermeki fejlődéssel járó kihívásokat.

Az alábbiakban négy nagy területre bontva figyelhetjük meg a 3-4 éves gyermekre általában jellemző különböző készségeket, elvárható képességeket:

I. Kommunikáció és nyelvi készségek - Beszédértés

 • tárgyak és képek megkülönböztetése: kategória alapján választ (ételek, állatok, ruhadarabok, bútordarabok)
 • cselekvést jelentő szavakat tartalmazó kérések megértése: Két-három, egymással össze nem függő tevékenységet és két-három tárgyat tartalmazó utasítást végrehajt, bárhol a szobában
 • jelzőket tartalmazó kérések megértése: kiválasztja: hosszú-rövid, kemény-puha, durva-sima, nyitott-csukott, nagyobb-kisebb, első-utolsó, vidám-szomorú-mérges, kiválasztja egy csoport azonos és eltérő tagjait, válaszol, vagy bemutatja: „Mit csinálsz, amikor fázol/fáradt/éhes vagy?”
 • helyhatározót tartalmazó kérések megértése: kérésre egy tárgyat elé, mögé, mellé, távolabb, rá, alá helyez
 • nyelvtani elemek megértése 2-3 éves korig: többes számot, birtokos formákat és a személyes névmások egyéb ragozott formáit megkülönbözteti

Kommunikáció és nyelvi készségek – Beszédprodukció

 • három, vagy több szóból álló mondatokat használ
 • kérdéseket tesz fel: hol, miért, ki, melyik
 • a közelmúltbeli élményeiről be tud számolni
 • kérésre elmondja a teljes nevét
 • sok kérdésre tud felelni, beleértve a dolgok funkciójára irányuló kérdéseket is
 • tudja kontrollálni a hangját: suttog, kiabál
 • legalább három mondókát el tud mondani és egy egyszerű dalt el tud énekelni
 • határozott és határozatlan névelőket használ, helyesen alkalmazza a személyes névmásokat
 • hat szóból álló mondatot el tud ismételni
 • hanglejtése megegyezik a körülötte lévő felnőttekével

II. Nagymozgás-készségek

Járás, futás

 • Nagy játékot húzva előre, hátra, oldalazva megy
 • Lábujjhegyen 3 métert megy
 • Tíz cm széles emelt pallón segítséggel jár
 • Vékony vonalon segítség nélkül jár
 • Egy lábon egyensúlyoz
 • Fut, megáll, bekanyarodik, akadályokat elkerüli
 • Lábfej elülső részén fut, testsúly elől, váltott karral lendít

Lépcsőn járás

 • korlát fogása nélkül, váltott lábbal felmegy
 • korlátot fogva, váltott lábbal lemegy
 • lépcsőn tárgyat fel- és levisz
 • három méteres létrán, vagy kereten fel- és lemászik

Labdakészségek

 • kis labdát fej felett dob, csavarással
 • 15 cm-es labdát karjával elkap
 • nekifutásból labdába rúg

Triciklizés

 • pedállal hajtja és széles kanyarban átkormányozza

III. Finommozgás- és kognitív készségek

Szem-kéz koordináció és kézügyesség

 • gyöngyöt fűz, ollóval vagdos, csavaros játékot szétcsavar (már 2-3 évesen)

Problémamegoldás

 • négydarabos képet összerak
 • mechanikus játékot bemutatás nélkül elindít
 • minta után épít

Rajzolás

 • emberalakot rajzol

IV. Önellátás és szociális készségek

Szocializáció és játékfejlődés

 • felnőtt által vezetett csoportjáték szabályait érti
 • más gyermekekkel felváltva vesz részt tevékenységekben
 • szívesen játszik más gyermekek közelében, és beszél velük
 • más gyermekekkel rendszeresen együtt játszik
 • figyelmeztetés nélkül rendszeresen mondja, hogy „kérem” és „köszönöm”
 • felnőtt kérésének gyakran eleget tesz
 • tudja, hogy fiú, vagy lány
 • egyszerű házimunkát végrehajt
 • veszélyeket észrevesz, elkerül
 • a szülő által megszabott területen belül marad
 • elfogadja, hogy a szülő másra figyel

Evés és ivás

 • villával és kanállal eszik, viszonylag tisztán
 • kisebb kancsóból melléöntés nélkül tölt

Öltözködés

 • pulóvert, pólót, ruhát, nadrágot felvesz
 • nagy gombokat ki-, begombol, patentot bekapcsol
 • levetkőzik
 • segítséggel teljesen felöltözik

Szobatisztaság

 • napközben szobatiszta, megbízhatóan jelzi szükségletét
 • kérésre megtörli magát
 • kérésre lehúzza a vécét
 • szoktatás után egyedül megy vécére, befejezéskor szól

Tisztálkodás

 • szóbeli irányítás mellett fogat mos
 • figyelmeztetés nélkül megtörli az orrát
 • segítség nélkül mos arcot és kezet

 

A felvázolt képességek hiánya esetén érdemes szakemberhez fordulni iránymutatásért. Azonban fontosnak tartom kiemelni, hogy minden gyermek fejlődése más és más, nincs két egyforma fejlődésmenet. Lehetnek kisebb elmaradások, késések és egyedi színezetű utak. Ezekről a felvetődő kérdésekről, esetleges elakadásokról érdemes nyíltan beszélni a szülőknek és óvodapedagógusoknak egyaránt, hiszen így tudjuk leginkább és a legkörültekintőbben segíteni, támogatni a gyermekek fejlődését.

 

Felhasznált irodalom: Apró lépések – Korai fejlesztő program lassabban fejlődő gyermekek és szüleik számára, Budapest, 2006.