Nyílt nap beszámoló

Kedves Szülők, Gyermekek, érdeklődő Olvasók!

Örömmel adjuk hírül, hogy november 13-án – a magyar nyelv napján (a pozsonyi országgyűlés 1844. évi II. törvénycikke a magyar nyelvet ezen a napon emelte államnyelvvé, addig a latin volt Magyarország hivatalos nyelve) – megtartotta első nyílt napját a 2022 őszén nyitó Rákospalotai Forrás Református Óvoda.

A még berendezés nélküli, tágas új épületet a sok érdeklődő szülő csillogó tekintete és a leendő munkatársak bátorító, szeretetteljes mosolya tette otthonossá.

A jelenlévők meghallgathatták Hekli Katalin református lelkipásztor tájékoztatóját, aki hangsúlyozta, hogy elsősorban a református és más keresztyén felekezethez tartozó családok számára kívánnak segítő kezet nyújtani gyermekeik neveléséhez, valamint várják azoknak a szülőknek a jelentkezését is, akik azonosulnak a bibliai értékrenddel. Elmondta, hogy az óvodában a legfontosabb értéknek a Jézus Krisztusba vetett hitet, a szeretetet, az elkötelezettséget, a hitelességet, a megbízhatóságot tartják és azt a törekvést, hogy minden esetben a helyzetnek megfelelő legjobb, legszínvonalasabb munkát végezzék. Egyetlen, de a legfontosabb titok rejlik a közösség munkájában: a szeretet. Az a szeretet, amelyet Istentől kapunk ajándékba, mely végtelen, elfogadó, különbséget nem tevő, és ott rejlik minden mozdulatban, pillantásban, simogatásban, dorgálásban, ölelésben. Az a szeretet, amely biztonságot ad gyermeknek, felnőttnek egyaránt. Ismertté vált az is, hogy az óvoda fenntartója a Rákospalota-Óvárosi Református Egyházközség, aki maradéktalanul igyekszik biztosítani az intézmény tárgyi és személyi feltételeit. 

Az óvodabejárás után a leendő intézményvezető, Némethné Bartha Éva arról beszélt, hogy a családi nevelésre építve, azt kiegészítve és nem helyettesítve kívánják megvalósítani a nevelő munkát. Elmondta, hogy az intézmény pedagógiájának alapját a gyermekek egyediségének, képességeinek megismerése és az arra való építkezés képezi. A differenciált egyéni fejlesztésekkel az optimális előrelépést, a tehetségek kibontakoztatását kívánják szolgálni. Nagy hangsúlyt helyeznek az óvodában a magyar nép kultúrájának megismerésére, átadására, mégpedig úgy, hogy a tevékenységekbe ágyazott tanulást a keresztyén ünnepek és a néphagyományőrző jeles napok köré fűzik. A Forrás Református Óvodában a többi gyermekkel együtt történő integrált nevelés során segítik a sajátos nevelési igényű gyermekek családi nevelését, a közösségbe való beilleszkedését. Ismertté vált, hogy beszédfogyatékos, beszédükben akadályozott gyermekek nevelését tudják hitelesen támogatni.

Ezután a majdani logopédusok mutatkoztak be. Megtudhattuk, hogy komplex ellátásra törekszenek. Feladatuk a beszéd-rendellenességek kialakulásának megelőzése, felismerése és rendszeres szűrése, a beszéd és nyelvi fejlődési elmaradással küzdő gyermekek egyéni vagy csoportos fejlesztése, a beszédzavarok kezelése/terápiája, a beszédhibák korrekciója, továbbá a logopédiai tanácsadás, kísérés és utógondozás. Hangsúlyozták a szülők-gyermekek közötti minőségi idő fontosságát, valamint az élőbeszéd és a meseolvasás nélkülözhetetlenségét.

Zárásként Szőcs Andrea, leendő intézményvezető-helyettes az óvodaérettség jeleit ismertette. (Itt olvasható)

A tervek szerint 2022 februárjában a beiratkozás előtt újabb nyílt nap kerül megrendezésre. Az erről való tájékoztatást és egyéb híreket megtalálják az óvoda honlapján, valamint facebook oldalán: https://www.facebook.com/forrasovoda. Jelentkezés és kapcsolatfelvétel az info@forrasovoda.hu email címen történik.

Hálás szívvel mondunk köszönetet Megtartó Urunknak az elkészített alkalomért, a találkozásokért. Imádkozunk a Forrás Református Óvoda iránt érdeklődő családokért, Isten áldása legyen mindannyiunkon!

''A szó az ember legnagyobb kincse az idő mellett – mondta volt többször is, ahogy ott ültünk a borízű almafa alatt a kispadon – aki oktalanságra pazarolja, Istent gyalázza ezzel. Mert Isten azért adta a szót, hogy gondolatainkat közölni tudjuk egymással, hogy megértsük egymást és a világ békességét szolgáljuk ezzel. A baj az, hogy elfogultság irányítja ma az emberi világot és nem a jóakarat. Márpedig az elfogultság gyűlöletet virágzik és pusztulást terem, akárcsak a nadragulya gyökere, a gyűlölet pedig eltöröl mindent erről a földről, amit emberi szív és elme évszázadokon át alkotott…''/Wass Albert/